ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 
Η διεθνούς κύρους εφημερίδα FINANCIAL TIMES σε συνεργασία με έξι κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια προκηρύσσει φοιτητικό διαγωνισμό συγγραφής Δοκιμίου για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ελλάδα, επελέγη το ΟΠΑ και την Συντονιστική Ομάδα αποτελούν οι καθηγητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών:
 1.Γιώργος Παγουλάτος
2.Πάνος Τσακλόγλου
3.Νίκος Χριστοδουλάκης
 
Το Δοκίμιο πρέπει να είναι έως 800 λέξεις και θα γραφεί στα Αγγλικά. Τα δοκίμια που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από την ως άνω Ομάδα και τα τρία καλύτερα θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα FINANCIAL TIMES, (το πρώτο στην έντυπη έκδοση και τα δύο επόμενα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας).
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους φοιτητές του ΟΠΑ, όλων των Τμημάτων, ταιριάζει όμως περισσότερο σε όσους βρίσκονται στα δύο τελευταία έτη σπουδών ή στα Μεταπτυχιακά.  Όσοι ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν μπορούν να αξιοποιήσουν την θερινή περίοδο μελετώντας ανάλογα ζητήματα στην αγγλική γλώσσα, όπως και ξενόγλωσσο τύπο για καλύτερη εξοικείωση με την αγγλική γραφή.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Το Δοκίμιο μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω θέματα:
 
1.  Should the next frontier for Europe be deeper integration, or handing back some power to nation states?
2.  Would it be wise to reconsider the four founding freedoms in the EU treaties?
3.   Is it time to concentrate on the Eurozone priorities rather than the broader EU-27?
4. To what extent is German leadership of Europe desirable or necessary?
 
Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο 2017 μαζί με την ακριβή προθεσμία παράδοσης του Δοκιμίου. Η πιθανή ημερομηνία παράδοσης εκτιμάται ότι θα είναι περί τα μέσα Οκτωβρίου 2017.