Διάκριση στο διεθνές Συνέδριο του Strategic Management Society