ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ