Παράταση αιτήσεων για τη συμμετοχή στις γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις του ΟΔΕ

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις θα πάρουν παράταση για μια ημέρα και μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ο.Δ.Ε.μέχρι την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ωρα 12:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.