Πρόσκληση για τη δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της κας Μανδύλη Κυριακής