Πρόσκληση σε ερευνητικό σεμινάριο Διακεκριμένης Καθηγήτριας Pamela Perrewe