Αποτελέσματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+ Σπουδές για το έτος 2020-2021

στη σύνδεση: https://www.dept.aueb.gr/el/ode/content/erasmus-registration-requirements-outgoing-students.

Από το Γραφείο Erasmus+