ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + 2021-2022

Αθήνα  05.04.2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + 2021 – 2022

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ακολουθεί κατάλογος με τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + 2021-2022. Όσοι φοιτητές δεν βρίσκουν τον Α.Μ στον κατάλογο παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία στο 210 8203147 ή να στείλουν e-mail στο vikipap@aueb.gr

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας  των φοιτητών που έχουν επιλεγεί  θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από τη γραμματεία.

ΑΜ

Selected Institution

2180230

AUSTRIA -WU - Vienna University of Economics and Business

2180220

PORTUGAL - CATOLICA-LISBON School of Business & Economics - Universidade Catolica Portuguesa

2180210

PORTUGAL - Lisboa School of Economics & Management - Universidade de Lisboa

2180102

HUNGARY - Corvinus University in Budapest

2180068

BELGIUM -Université de Liège

2180028

FRANCE - Université Paris Dauphine

2180046

DENMARK - Copenhagen Business School

2180040

SPAIN - University of Barcelona

2180110

PORTUGAL - Lisboa School of Economics & Management - Universidade de Lisboa

2190068

NORWAY - BI Norwegian Business School

2190156

FRANCE - NEOMA Business School

2180138

CZECH REPUBLIC - University of Economics, Prague (VSE)

2180002

SPAIN - University of Barcelona

2180074

SPAIN - Universidad de Navarra

2180153

PORTUGAL - University of Porto

2180379

SPAIN - Universitat de Valencia

2180049

SPAIN - Universidad de Navarra

2180247

SPAIN - Universitat de Valencia

2190239

FRANCE - Ecole de Management Strasbourg (EM Strasbourg Business School)

2180200

SLOVAKIA - Comenius University in Bratislava

2180231

BELGIUM -KU Leuven - Faculty of Economics and Business

2180226

POLAND - Warsaw School of Economics (SGH)

2180104

ITALY - LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli

2180026

BELGIUM -Université de Liège

2180140

NORWAY - Norwegian School of Economics - NHH

2180096

BELGIUM -Universiteit Antwerpen

2180209

BELGIUM -Solvay Brussels School of Economics & Management – Université libre de Bruxelles (ULB)

2190204

CROATIA -University of Zagreb

2190116

ITALY - LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli

2180121

CZECH REPUBLIC - Masaryk University

2190274

FRANCE - Ecole de Management Strasbourg (EM Strasbourg Business School)

2190006

SPAIN - Universidad Rey Juan Carlos

2180254

POLAND - Warsaw School of Economics (SGH)

2180013

CROATIA -University of Zagreb

2180094

FRANCE - Groupe ESSCA - Angers- Campus

2190070

GERMANY - University of Cologne

2180018

SPAIN - Universidad Rey Juan Carlos

2180472

POLAND - Warsaw School of Economics (SGH)

2190134

POLAND - Poznan University of Economics

2180188

POLAND - Lazarski University

2180185

POLAND - Warsaw School of Economics (SGH)

2180239

GERMANY - Hochschule fűr Wirtschaft und Recht Berlin

2180150

SPAIN - Universidad Rey Juan Carlos

2190083

GERMANY - EBS Universität fűr Wirtschaft und Recht, EBS Business School

2180113

NETHERLANDS - The Hague University of Applied Sciences

2180180

POLAND - Lazarski University

2170116

IRELAND - University of Limerick

2180117

POLAND - Cracow University of Economics

2180086

HUNGARY - Corvinus University in Budapest

2190284

FRANCE - IESEG School of Management (Campus Lille-Campus Paris)

2180224

NETHERLANDS - Erasmus School of Economics (Erasmus University Rotterdam)

2180034

FRANCE - Ecole de Management Strasbourg (EM Strasbourg Business School)

2180055

BELGIUM -Katholieke Universiteit Leuven –Subfaculty of Economics & Business (HUBrussel)

2190210

GERMANY - Hochschule fűr Wirtschaft und Recht Berlin

2180253

BELGIUM -KU Leuven - Faculty of Economics and Business

2180215

BELGIUM -KU Leuven - Faculty of Economics and Business

2190046

PORTUGAL - University of Porto

2190066

ITALY - LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli

2190289

NETHERLANDS - Erasmus School of Economics (Erasmus University Rotterdam)

2180156

ITALY - Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’

2180229

SPAIN - University of Deusto

2180195

PORTUGAL - Universidade do Minho

2190225

SPAIN - University of Granada

2180427

POLAND - Warsaw School of Economics (SGH)

2180244

POLAND - University of Gdansk

2180181

DENMARK - Copenhagen Business School

2180124

POLAND - Poznan University of Economics

2180160

NETHERLANDS - HAN University of Applied Sciences

2180164

SPAIN - Universidad de Alcala

2190282

NORWAY - BI Norwegian Business School

2180191

BELGIUM -Katholieke Universiteit Leuven –Subfaculty of Economics & Business (HUBrussel)

2180152

NETHERLANDS - HAN University of Applied Sciences

2180241

ESTONIA - Tallinn University of Technology

2190207

FRANCE - IESEG School of Management (Campus Lille-Campus Paris)

2180182

POLAND - Warsaw School of Economics (SGH)

2180436

NETHERLANDS - HAN University of Applied Sciences

2190205

FRANCE - KEDGE Business School (Campus Bordeux)

2190099

NETHERLANDS - Erasmus School of Economics (Erasmus University Rotterdam)

2190217

ITALY - Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’

2190005

SWEDEN - Umea University

2160004

GERMANY - Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

2180093

BELGIUM -Universiteit Antwerpen

2180050

ITALY - Sapienza - Università di Roma

2190228

CZECH REPUBLIC - BRNO University of Technology

2190160

FRANCE - NEOMA Business School

2190020

ITALY - Sapienza - Università di Roma

2170131

IRELAND - University of Limerick

2180481

BELGIUM -KU Leuven – Campus Antwerp (Thomas More)

2180123

GERMANY - Hochschule fűr Wirtschaft und Recht Berlin

2180032

GERMANY - Hochschule fűr Wirtschaft und Recht Berlin

2180465

FRANCE - Groupe ESSCA - Angers- Campus

2180112

PORTUGAL - Universidade do Minho

2190149

FRANCE - KEDGE Business School (Campus Bordeux)

2180368

FINLAND - University of Tampere

2180417

BELGIUM -Katholieke Universiteit Leuven –Subfaculty of Economics & Business (HUBrussel)

2190209

FRANCE - ICN Business School

2180483

SWEDEN - Umea University

2180035

BELGIUM -Katholieke Universiteit Leuven –Subfaculty of Economics & Business (HUBrussel)

2160036

GERMANY - Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

2180398

FRANCE - PSB Paris School of Business

2180424

SWEDEN - University of Gothenburg

2190043

GERMANY - International School of Management (ISM Dortmund)

2190009

ITALY - Università degli Studi di Torino

2190449

SWITZERLAND - Haute Ecole de Gestion de Geneve (HEG)

2190054

FRANCE - KEDGE Business School (Campus Marseille)

2190084

FRANCE - ESC Rennes – School of Business

2180249

DENMARK - Aarhus University

2190125

FRANCE - KEDGE Business School (Campus Marseille)

2160400

FRANCE - KEDGE Business School (Campus Bordeux)

2190131

DENMARK - Aarhus University

2170412

IRELAND - University of Limerick

2190111

DENMARK - Aarhus University

2180118

ITALY - Università degli Studi di Torino

2140454

ROMANIA - Academia de Studii Economice din Bucuresti

2180256

NORWAY - Norwegian School of Economics - NHH

2180386

FRANCE - Université Paris 13