ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Κινητικότητα για σπουδές 2021-2022