ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας και επανεξέτασης μαθήματος, να μην προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος, αλλά να αποστέλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας ode@aueb.gr υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη την αίτηση επανεξέτασής τους, καθώς και φωτοτυπία ταυτότητας.

Για οποιοδήποτε άλλο αίτημα η επικοινωνία θα γίνεται μέσω e mail ή τηλεφωνικά. Συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική επικοινωνία, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα εξής:

ΘΕΜΑ ΤΟΥ E-MAIL: Αριθμός μητρώου και ονοματεπώνυμο

ΚΕΙΜΕΝΟ: Περιγράψτε με συντομία και απλά λόγια το αίτημά σας.

Αθήνα, 16-3-2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος