Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαχθέντων στο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

  

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Τμήμα Πληροφορικής

Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα, www.aueb.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Πιστοποιημένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13)

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου

2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 Ανακοινώθηκε στους ιστότοπους των γραμματειών και του Προγράμματος

https://www.dept.aueb.gr/tep 

ο πίνακας των αποτελεσμάτων επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Τα θεωρητικά μαθήματα του Προγράμματος ξεκινάνε την Τρίτη 4/10/2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΟΠΑ. Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν στην πρώτη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 7/10/2022 στο αμφ. Υ1 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΟΠΑ.

Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ στις εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδευτικές δράσεις είναι υποχρεωτική

για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.

Η επιστημονική υπεύθυνη και διδάσκουσα της ΠΑΔ Ι και ΙΙ Δρ Βασιλική Μπρίνια