Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Πιστοποιημένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13)

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ανακοινώθηκαν στους ιστότοπους των γραμματειών και του Προγράμματος τα αποτελέσματα της επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 5/10/2018 και ώρες 9‐3 στο αμφιθέατρο Υ.

Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική.

Την Τρίτη 2/10/2018 και ώρα 12:30 στην αίθουσα Υ θα γίνει ενημέρωση των εισαχθέντων φοιτητών συνολικά για το Πρόγραμμα.

Η επιστημονική υπεύθυνη και διδάσκουσα της ΠΑΔ Ι και ΙΙ
Δρ Βασιλική Μπρίνια