Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

  

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Τμήμα Πληροφορικής

Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα, https://www.dept.aueb.gr/tep

(Πιστοποιημένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13)

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ανακοινώθηκαν στους ιστότοπους των Γραμματειών και του Προγράμματος https://www.dept.aueb.gr/tep

τα αποτελέσματα της επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Τα μαθήματα του Προγράμματος ξεκινάνε την Τρίτη 1/10/2019 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του ΟΠΑ.

Την Τρίτη 1/10/19 και ώρα 13:00 στο αμφιθέατρο Υ θα γίνει ενημέρωση των εισαχθέντων φοιτητών συνολικά για το Πρόγραμμα από όλους τους διδάσκοντες.

Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 4/10/2019 και ώρες 9:00‐15:00 στο αμφιθέατρο Υ.

Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική και δεν αναπληρώνεται.

Η επιστημονική υπεύθυνη

Δρ Βασιλική Μπρίνια