ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΡΕΝΕ» ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ «ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΡΕΝΕ» ΚΑΙ

ΟΜΑΔΑ «ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιείται η καινοτόμος δράση «Παιδαγωγική Φρενέ», με επιστημονική υπεύθυνη και διδάσκουσα την Δρ Βασιλική Μπρίνια σε συνεργασία  με την ομάδα του «Σκασιαρχείου». Η συνδιδασκαλία γίνεται με μάχιμους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης και με ανθρώπους της τέχνης, πλαισιώνοντας έτσι το όραμα για την ποιοτική παιδεία και την μελλοντική ανθρωποκεντρική κοινωνία. Μία από τις βιωματικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα, με σκοπό να παρουσιαστούν και να κατανοηθούν οι τεχνικές της «Παιδαγωγικής Φρενέ», από τους/τις φοιτητές/τριες, είναι η δημιουργία της συνεργατικής τάξης με εφαρμογή στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομίας και της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 19/11/2021 η διδάσκουσα Δρ Βασιλική Μπρίνια και οι φοιτητές/τριες, που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, η οποία προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες ουσιαστικές γνώσεις κι εμπειρίες, υποδέχθηκαν την κ. Στέλλα Μπαδικιάν, εκπαιδευτικό Β/θμιας εκπαίδευσης-μαθηματικό, ιδρυτικό μέλος της παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο» και συγγραφέα του οδηγού για την εφαρμογή της Παιδαγωγικής Φρενέ στη Δημόσια Εκπαίδευση, «Συνεργατικά Σχολεία με την Παιδαγωγική Freinet: διαδικασίες εφαρμογής».

Η κ. Μπαδικιάν συζήτησε με τους φοιτητές για τις εμπειρίες και το έργο της όσον αφορά στην εκπαίδευση και τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια, ενώ παρουσίασε βασικά σημεία για την εφαρμογή της Παιδαγωγικής Φρενέ στα πλαίσια της σχολικής τάξης, δίνοντας έμφαση στις διαφορετικές τεχνικές συνεργατικής μάθησης. Μια από αυτές τις τεχνικές αποτελεί η εργασία σε ομάδες, την οποία εφάρμοσε στο διαδραστικό βιωματικό εργαστήριο που προετοίμασε η κ. Μπαδικιάν σε συνεργασία με την Δρ Βασιλική Μπρίνια και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Προγράμματος, κ. Μαρία Αντωνία Παπαχίου και τον κ. Αναστάσιο Οικονόμου. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες και όρισαν ένα συντονιστή, ένα γραμματέα και έναν παρουσιαστή.  Στα πλαίσια κάθε ομάδας κλήθηκαν να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που τους δόθηκε, τις οποίες στη συνέχεια παρουσίασαν στην τάξη, τηρώντας τα προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια.

Οι φοιτητές/τριες έμειναν ενθουσιασμένοι από τα μαθησιακά αποτελέσματα που διέκριναν ότι χαρακτηρίζουν την τεχνική αυτή της συνεργασίας σε ομάδες, δηλαδή ότι ο μαθητής δεν είναι ένα παθητικό μέλος της σχολικής τάξης, ότι έχει την δυνατότητα να μοιραστεί σκέψεις κι απόψεις πιο εύκολα σε μια μικρή ομάδα, από ότι σε ολόκληρη την τάξη, όπως επίσης κάθε μαθητής έχει την επιλογή του ρόλου που επιθυμεί, αναδεικνύοντάς έτσι την προσωπική του κλίση και ταλέντο, μειώνοντας έτσι την σχολική αποτυχία.

Οι φοιτητές/τρις κατέληξαν με ενθουσιασμό στο τέλος του βιωματικού εργαστηρίου στη φράση: «Μέσα από τους άλλους θα εξελιχθούμε!»

Η συνεργασία με την ομάδα του «Σκασιαρχείου» συνεχίζεται την ερχόμενη εβδομάδα με το «Τι Νέα;» και το Συμβούλιο Τάξης…

Μπορείτε να δείτε περισσότερο φωτογραφικό υλικό από την δράση εδώ.