Αποτελέσματα εισαχθέντων φοιτητών/-τριών στο Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης (ΠΑΔ Ι & ΙΙ) έτους 2017-18

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ

Ανακοινώθηκαν στους ιστότοπους των Τμημάτων τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Καλούνται όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018, να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 6/10/2017 και ώρες 9‐3 στο αμφιθέατρο Υ.

Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική.
 

Από το Γραφείο της ΠΑΔ Ι και ΙΙ