Αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ΟΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2016-17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Πιστοποιημένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β' 689/26-3-13)
Αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών/τριών για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ
Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών/τριών για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμης της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ΟΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ανακοινώθηκαν στους ιστοτόπους των Τμημάτων.