Αστεγία στην Αθήνα

Αστεγία στην Αθήνα

Το παρόν έργο ονομάζεται «Αστεγία στην Αθήνα – μια μικρή τομή σε ένα μεγάλο ζήτημα». Ο τίτλος διακρίνεται σε δύο μέρη, το πρώτο «Αστεγία στην Αθήνα…» περιγράφει ακριβώς το θέμα του έργου, το φαινόμενο δηλαδή της αστεγίας στην πόλη της Αθήνας. Ενώ, το δεύτερο μέρος «…- μια μικρή τομή σε ένα μεγάλο ζήτημα» θέλει να υποδείξει στον θεατή το ευρύτερο βάθος του προβλήματος που δεν καλύπτεται πλήρως από το έργο αυτό.  

Το έργο «Αστεγία στην Αθήνα – μια μικρή τομή σε ένα μεγάλο ζήτημα» είναι ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, το οποίο αποτελείται από πλάνα (βίντεο και φωτογραφίες) που καταγράφηκαν ως πρωτότυπο υλικό, δύο συνεντεύξεις που οργανώθηκαν και εκπονήθηκαν με ορισμένους στόχους και ένα ποίημα που συνέθεσε η ομάδα.

Η ομάδα αποτελείται από τέσσερα μέλη, την Αικατερίνη Διβινή, την Ελπίδα Σ. Ζοπανιώτη, το Γεώργιο Ι. Καλαφάτη και τη Στυλιανή Σπληνάκη. Όντας κάτοικοι των Αθηνών, αντικρίζουμε καθημερινά εικόνες έντονης αντίθεσης μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Μια τέτοια ακραία εικόνα είναι και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των αστέγων, ιδίως στο κέντρο της πόλης. Η φτώχεια, κύριο αίτιο αυτού του φαινομένου, επιφέρει την ανέχεια και σε έσχατες περιπτώσεις την αστεγία. Θελήσαμε, λοιπόν, να αναδείξουμε ορισμένες διαστάσεις του φαινομένου που ίσως να μην είναι τόσο γνωστές. Απώτερος σκοπός μας είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και τελικά η κινητοποίηση των θεατών. Ελπίζουμε πως θα αλλάξουμε έστω και λίγο τον τρόπο που βλέπουμε τους αστέγους και θα μειώσουμε το φόβο που νιώθουν κάποιοι προς εκείνους.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο «Αστεγία στην Αθήνα – μια μικρή τομή σε ένα μεγάλο ζήτημα»:

https://drive.google.com/file/d/17zSTPtG4l7I6oA7gRBBgjz8-Dl-_2ST4/view?usp=share_link