ΔΡΟΣΟΣ ΣΗΜΗΤΡΙΟΣ


 

Ο Δρ Δημήτριος Δρόσος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Πειραιά. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α) από το Cardiff Metropolitan University – Cardiff School of Management και Διδακτορικού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά – Τμήμα Πληροφορικής. Για πάνω από μια δεκαετία είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον ιδιωτικό τομέα δραστηριοποιούμενος σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έχει πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.  Έχει διοργανώσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεδριών και ημερίδων.