Ευχές Χριστουγέννων

«Ο άνθρωπος είναι η απάντηση, όποια κι αν είναι η ερώτηση»

André Breton

Χριστούγεννα 2021

Ελ Γκρέκο, Η Γέννησις του Χριστού

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.

Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.

Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.

ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,

καὶ ἐν εὐφροσύνῃ,
ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται.

 (Ύμνος από τις Καταβασίες των Χριστουγέννων)

Ευλογημένα Χριστούγεννα
 με  υγεία, χαρά

 και  ευτυχισμένο το νέο έτος 2022!