Ημερίδα «Διδακτικές Προτάσεις με τη Χρήση Τεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης και Ποιότητα στην Εκπαίδευση» (21/5/15)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13)

ΗΜΕΡΙΔΑ
Διδακτικές Προτάσεις με τη Χρήση Τεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης και Ποιότητα στην Εκπαίδευση

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, Πατησίων 76

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης διοργανώνεται ημερίδα με θέμα «Διδακτικές Προτάσεις με τη Χρήση Τεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης και Ποιότητα στην Εκπαίδευση». Η ημερίδα απευθύνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας που φοιτούν στο 6ο εξάμηνο και πέρα, αλλά και σε Διευθυντές και Καθηγητές σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης είναι το πρώτο και μοναδικό σε επίπεδο ΑΕΙ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, διάρκειας δυο εξαμήνων, που εντάσσεται στο 7ο και 8ο εξάμηνο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών. Είναι πιστοποιημένο από το Ι.Ε.Π. και το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β' 689/26-3-2013) παρέχοντας αναγνωρισμένη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια για τη δημόσια εκπαίδευση και τον ΑΣΕΠ.

Πρόγραμμα Ημερίδας

14:00-14:30: Προσέλευση και εγγραφές

14:30-14:40: Χαιρετισμός του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Κωνσταντίνου Γάτσιου

14:40-14:50: Χαιρετισμός του Πρόεδρου του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Θεόδωρου Αποστολόπουλου

14:50-15:15: Απονομή Πιστοποιητικών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

15:15-15:30: «Εισαγωγή καινοτομιών στη διδακτική πράξη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: εφαρμογή, προβλήματα και προοπτικές», Δρ Ιωάννης Κουμέντος, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σχολικός σύμβουλος

15:30-16:00: Παρουσιάσεις από Ομάδες Φοιτητών/τριών του Προγράμματος με θέμα: «Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις των οικονομικών επιστημών στο Λύκειο», Συντονίστρια: Δρ Βασιλική Μπρίνια, Τμήμα Πληροφορικής

16:00-16:30: Παρουσιάσεις από Ομάδες Φοιτητών/τριών του Προγράμματος με θέμα: «Δημιουργία εκπαιδευτικού οικοσυστήματος με τη χρήση τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης», Συντονιστής: Δρ Αθανάσιος Ανδρούτσος, Τμήμα Πληροφορικής

16:30-17:00: Παρουσιάσεις από Ομάδες Φοιτητών/τριών του Προγράμματος με θέμα: «Εφαρμογή εργαλείων και μοντέλων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση», Συντονίστρια: Δρ Κλεοπάτρα Ντέλιου, Τμήμα Πληροφορικής

17:00-17:30: Κλείσιμο ημερίδας: Συζήτηση και Συμπεράσματα, Συντονίστρια: Αικατερίνη Πραματάρη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής με εγγραφή τους στη Γραμματεία της ημερίδας.