Η Παιδαγωγική Φρενέ στο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

"Στην παιδαγωγική Φρενέ, το παιδί καλλιεργεί το μυαλό, την καρδιά και το πνεύμα του μέσα στη συλλογικότητα, την ομάδα, τη σχολική κοινότητα"


Την Παρασκευή 14/12/2018 ολοκληρώθηκε μια σειρά από παιδαγωγικές επιμορφώσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών του «Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης , του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» , που αφορούσαν την Παιδαγωγική Φρενέ. Εισηγητές των τριών αυτών βιωματικών εργαστηρίων ήταν τα μέλη του Σκασιαρχείου- εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, ο κ. Μπάμπης Μπαλτάς, η κ. Αικατερίνη Αλεξιάδη, η κ. Μαρία Ζαχαροπούλου, η κ. Αικατερίνη Παούρη και η κ. Στέλλα Μπαδικιάν.

Στην πρώτη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2018, η κυρία Αλεξιάδη και ο κύριος Μπαλτάς έκαναν μια εισαγωγή στους φοιτητές για την παιδαγωγική Φρενέ, για το Σκασιαρχείο και για τα σχολεία συνεργατικής μάθησης. Μέσα από ένα βιωματικό εργαστήριο οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν το ιδανικό σχολείο και να συζητήσουν τι είναι αυτό που κάνει ένα σχολείο ιδανικό. Δόθηκε έμφαση στην σημασία της ομάδας και το πως μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια σχολική τάξη, ένα σχολείο, μια ολόκληρη εκπαιδευτική κοινότητα αν κατ’αρχήν τα παιδιά μάθουν να λειτουργούν ως ομάδα.

Στην δεύτερη συνάντηση, η κυρία Παούρη και η κυρία Ζαχαροπούλου, παρουσίασαν στους φοιτητές της έννοιες του συμβουλίου της τάξης και το «Τι νέα;». Τόνισαν τα παιδαγωγικά οφέλη των δύο αυτών τεχνικών Φρενέ και ακολούθησε βιωματικό εργαστήριο, το οποίο περιλάμβανε μια προσομοίωση ενός συμβουλίου τάξης, όπου έπρεπε να παρθεί μια συγκεκριμένη απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές έλαβαν ρόλους μαθητών σχολείου, προκειμένου να βιώσουν το συμβούλιο τάξης στην πράξη. Ακολούθησε σύντομη προβολή ενός συμβουλίου τάξης από ένα δημοτικό σχολείο Φρενέ στη Γαλλία.

Στην τρίτη και τελευταία συνάντηση η κυρία Αλεξιάδη και η κυρία Μπαδικιάν, παρουσίασαν περισσότερες πτυχές του συμβουλίου τάξης αλλά και πληθώρα άλλων στοιχείων της Παιδαγωγικής Φρενέ, όπως οι ζώνες προόδου, η συνεργατική μάθηση και άλλα. Οι φοιτητές συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήριο προσομοίωσης του «Τι νέα» και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες προκειμένου να επιλύσουν όλοι μαζί ένα πρόβλημα. Τη σχεδίαση του προβλήματος είχαν αναλάβει οι απόφοιτες του Προγράμματος κ. Ανδρομάχη Τουμανίδου, η κ. Μαριάννα Σπανίδη και η κ. Χαρά Γριτσοπούλου. Οι φοιτητές σε προσομοίωση, έλαβαν ρόλο μαθητών. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής αναλάμβανε τον ρόλο του δυνατού μαθητή της ομάδας και κάποιος άλλος του αδύναμου μαθητή.

Και οι τρεις συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με συζήτηση ανατροφοδότησης, πάνω σε απορίες των φοιτητών αλλά και πάνω σε σκέψεις τους σχετικά με την παιδαγωγική Φρενέ.

Ευχαριστούμε την ομάδα Σκασιαρχείο και συγκεκριμένα τον κ. Μπάμπη Μπαλτά, την κ. Αικατερίνη Αλεξιάδη, την κ. Μαρία Ζαχαροπούλου, την κ. Αικατερίνη Παούρη και την κ. Στέλλα Μπαδικιάν για την εξαιρετική και εποικοδομητική συνεργασία κατά το χειμερινό εξάμηνο με το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ημερίδα 2018

Μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από το βιωματικό εργαστήρι της 14/12/2018 εδώ.