Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών: Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη «Για μικρά και μεγάλα παιδιά» 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις 11/2/2018 και συζήτηση των φοιτητών με τον στενό συνεργάτη του Γ. Γαϊτη, Μιχάλη Γαβρίλο

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018  Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018  Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018  Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018  Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018
  Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018  Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηνών,Έκθεση έργων του Γιάννη Γαϊτη, 11/2/2018