Καταβολές του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης αποτελεί μία καινοτομία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο την εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο . Το πρόγραμμα έχει τις καταβολές του  από τα αντίστοιχα προγράμματα TEP του Harvard και Stanford. Μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο το οποίο είναι δημοσιευμένο  σε επιστημονικό περιοδικό και έχει γραφτεί από την επιστημονική υπέυθυνη του προγράμματος Δρ Βασιλική Μπρίνια  και τους απόφοιτους του προγράμματος και μέλη της επιστημονικής ομάδας Χρήστο Κατσιώνη και  Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου .