Μια καινοτόμος παρέμβαση για την διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στο σχολείο: «The E square Project»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε από την ομάδα “The E square Project” σε συνεργασία με την Δρ Β. Μπρίνια και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Προγράμματος Μ. Παπαχίου, Κ. Αντωνοπούλου και Α. Οικονόμου, ανάπτυξη της διδακτικής μεθοδολογίας των δράσεων «Banking 101» και «Ρώτα έναν οικονομολόγο». Οι δυο δράσεις αποτελούν ένα  καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τραπεζικής, το οποίο έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους μαθητές του λυκείου για την αγορά εργασίας, τη διαχείριση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς, και την καταπολέμηση του οικονομικού αναλφαβητισμού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξελίχθηκε σε τρείς συναντήσεις: Την Παρασκευή 01/04/2022, Παρασκευή 08/04/2022 και την Παρασκευή 15/04/2022 οι φοιτητές/τριες, που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών /στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, παρακολούθησαν τον κ. Σ. Φετάνη ο οποίος, σε τρεις φάσεις, παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, την 1η ώρα του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι μαθητές εκπαιδεύονται στις έννοιες του χρήματος, του τραπεζικού συστήματος, των τραπεζικών λογαριασμών και των τραπεζικών καρτών. Την 2η ώρα οι μαθητές μαθαίνουν για την λειτουργία του επιτοκίου και τους τρόπους που αυτό συμβάλλει στην διαχείριση των χρημάτων των καταναλωτών. Την 3η ώρα οι μαθητές χρησιμοποιούν την εικονική πλατφόρμα e-banking, ειδικά σχεδιασμένη για λόγους εκπαιδευτικής προσομοίωσης. Μέσω της πλατφόρμας οι μαθητές πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων «εντός τράπεζας», «εκτός τράπεζας», «στο εξωτερικό» και «πληρώνουν λογαριασμούς». Μαθαίνουν για τις χρεώσεις των τραπεζών και την χρήση της ισοτιμίας των νομισμάτων και τη λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι την 3η ώρα οι φοιτητές/τριες οργάνωσαν μια τρίωρη διδασκαλία σχετικά με το αντικείμενο της τραπεζικής και του προγράμματος «Banking 101». Η ώρα αυτή τοποθετεί τους μαθητές σε ρόλο τραπεζιτών! Μέσω προσομοίωσης, στον ρόλο αυτό μπήκαν οι φοιτητές/τριες. Αφού ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές έγκρισης δανείων από τις τράπεζες κλήθηκαν να αποφασίσουν και να εγκρίνουν εικονικές αιτήσεις δανείων επιχειρηματολογώντας σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των «πελατών». Τέλος, οι φοιτητές/τριες, κλήθηκαν να εξηγήσουν μέσω προσομοίωσης τις έννοιες της τραπεζικής σε μαθητές εφηβικής ηλικίας.

Οι φοιτητές/τριες έμειναν ενθουσιασμένοι από τα μαθησιακά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής  δράσης “The E square Project” καθώς και της βιωματικότητας και της πρακτικής της ωφέλειας με αποτέλεσμα να ενισχύσουν την ιδέα της διδακτικής αξιοποίησης της προσέγγισης αυτής και να συζητήσουν τις δυνατότητες ενσωμάτωσής της στην διδασκαλία των οικονομικών μαθητών στο σχολείο.

Στόχος του προγράμματος σπουδών στις ‘’Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης’’ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν ότι η διδασκαλία δεν είναι υπόθεση «εφαρμογής συνταγών» αλλά μια δημιουργική διαδικασία ώστε τα διδασκόμενα θέματα της οικονομίας μέσα στο σχολείο να γίνονται αντιληπτά όχι μόνον λεκτικά και λογικά αλλά και μέσα από ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες προάγουν την αναθεώρηση του τρόπου σκέψης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών στην διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου στο σχολείο.

Μπορείτε να δείτε υλικό από την δράση εδώ