Ολοκλήρωση της καινοτόμου δράσης «Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα και Πολιτισμός» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019

Ολοκλήρωση της καινοτόμου δράσης «Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα και Πολιτισμός» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 μεταξύ του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. και του Σωματείου «Διάζωμα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

13/6/2019

Τίτλοι τέλους για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 μπήκαν χθες, 12/6/2019, στο γραφείο της δρ. Βασιλικής Μπρίνια, διδάσκουσας και επιστημονικής υπεύθυνης Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου παρουσία της ιδίας και των δρ. Παναγιώτη Μαστραντώνη, Μαίρης Μπελογιάννη και Θεόδωρου Μπένου, εθελοντών στο Σωματείο «Διάζωμα», αξιολογήθηκαν οι εργασίες των φοιτητών που πήραν μέρος στην καινοτόμο δράση:  «Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα και Πολιτισμός» που υλοποιείται από το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης και το Σωματείο «Διάζωμα». Το θέμα που οι φοιτητές έπρεπε να αναπτύξουν για τη φετινή χρονιά ήταν: «Προτάσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ελευσίνας στο πλαίσιο της Αθηναϊκής τριλογίας».

Οι φοιτητές εργάσθηκαν σε ομάδες, αφού πρώτα παρακολούθησαν μια σειρά επιμορφωτικών δράσεων εντός και εκτός του Ο.Π.Α. Το επίπεδο της εργασίας που παρέδωσαν ήταν υψηλό, αντάξιο της φήμης του Ο.Π.Α.. Η εργασία  που προκρίθηκε ομόφωνα είχε τίτλο: «OUR ENTREPRENEURSHIP ELEUSIS FACTORY»  και ήταν προϊόν συνεργασίας των φοιτητών/τριών: κκ. Τρουλλινού Αριστέας, Βασιλάκη Γεωργίου, Καραγιάννη Ελβίρας, Δήμητρας Καρανάσιου και Παρασκευής Μαρκεσίνη. Η πρόταση των φοιτητών θα παρουσιαστεί στην 5η Συνάντηση Άνω Διαζώματος που θα πραγματοποιηθεί στις 20/10/2019.

Η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης και του Σωματείου «Διάζωμα» θα συνεχιστεί και την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020.