Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ ακαδ. έτους 2015-16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ

Καλούνται οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές (7ου και 8ου εξαμήνου) όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 18/4/2013.

Κατόπιν της προθεσμίας αυτής, οι φοιτητές δεν θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση χορηγείται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αναλυτική βαθμολογία και
 2. Δυο φωτογραφίες αστυνομικής ταυτότητας με αναγραφή στην πίσω πλευρά: του ονόματος, επωνύμου, Τμήματος και αριθμού μητρώου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο ξεκίνησε το ακαδ. έτος 2011-2012, εστιάζεται στις Επιστήμες της Αγωγής και τη Διδακτική Πράξη. Οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας-Πιστοποιητικό στις Επιστήμες της Αγωγής σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 689/τ.Β'/26-03-2013 της υπ' αριθμ. 39460/Γ2/21-03-2013 Υπουργικής Απόφασης).

Το Πρόγραμμα είναι ετήσιας διάρκειας (2 εξάμηνα), απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές/φοιτήτριες (7ου και 8ου εξαμήνου) και αποτελείται από τις ακόλουθες δυο ενότητες:
α. Παιδαγωγική επάρκεια. Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από συνολικά οκτώ (8) μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
β. Διδακτική επάρκεια. Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από ένα (1) μάθημα "Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία" (ΠΑΔ) που αναλύεται σε ένα πλέγμα διδακτικών δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών.

Βασικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών "Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας" του ΟΠΑ είναι η διάνοιξη ενός νέου επαγγελματικού ορίζοντα για τους αποφοίτους του ΟΠΑ, αυτόν της εκπαίδευσης με την κατάρτιση ικανών επιστημόνων-εκπαιδευτικών, που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες της Ελληνικής εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.