ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Ο Δρ Γιάννης Ρουσσάκης είναι επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου και στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά (Πανεπιστήμιο Κρήτης), μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Διετούς Επιμόρφωσης, και είναι διδάκτορας Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1990-2017) και στο διάστημα αυτό εργάστηκε σε Δημοτικά Σχολεία των Χανίων, του Πειραιά και της Αθήνας αλλά και ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από το 2014 έως το 2017 υπηρέτησε ως Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής όπου, μεταξύ άλλων, ήταν Επιστημονικά Υπεύθυνος, για το «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» και την «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», και Συντονιστής της Μονάδας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά καθώς και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους. Ασχολείται ερευνητικά και γράφει για ζητήματα συγκριτικής παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής πολιτικής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ποιότητας στην εκπαίδευση, αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και παιδαγωγικών εφαρμογών στο σχολικό περιβάλλον.