Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Φεβρουάριος 2016, Βιωματικό εργαστήριο Art Education στην εγκατάσταση “Future School”

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Βιωματικό εργαστήριο, Art Education ,“Future School”,Φεβ,2016

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Βιωματικό εργαστήριο, Art Education ,“Future School”,Φεβ,2016