Στιγμές από την παρουσία του ΟΠΑ στην 4η συνάντηση του Άνω Διαζώματος