Συμφωνία Συνεργασίας Του Τμήματος Πληροφορικής Του ΟΠΑ Στο Πλαίσιο Του Προγράμματος Σπουδών Στις Επιστήμες Της Αγωγής Και Της Εκπαίδευσης

Μια ακόμη σημαντική διεθνής συμφωνία συνεργασίας υπογράφηκε τον Ιούνιο 2016 μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, το οποίο προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, και του Department of Art, School of Arts, Design and Architecture (ARTS) του Aalto University, Helsinki, Finland. Πρόκειται για μια καινοτόμο διεθνή συνεργασία στις επιστήμες της αγωγής, η οποία καλύπτει τους τομείς της εκπαίδευσης μέσω της τέχνης (Art Education) και προάγει τις συνθήκες αριστείας για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το Aalto University, School of Arts, Design and Architecture (ARTS), Department of Art περιλαμβάνεται στα 20 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα των τεχνών και του σχεδιασμού (Art & Design) και ασχολείται με την εισαγωγή της τέχνης στην εκπαίδευση (Art Education), διεξάγοντας έρευνα αντίστοιχη αυτής του προγράμματος «Project Zero» του Harvard School of Education (ΗΠΑ).

Την πρωτοβουλία για τη σύναψη της ανωτέρω συμφωνίας, την οποία υπέγραψε εκ μέρους του Τμήματος Πληροφορικής ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Γεώργιος Δ. Σταμούλης, είχε ο επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος Καθηγητής κ. Θεόδωρος Αποστολόπουλος σε συνεργασία με τη Δρ Βασιλική Μπρίνια, πανεπιστημιακή υπότροφο του Τμήματος.