Συμφωνίες συνεργασίας από το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αναφορικά με το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Συμφωνίες συνεργασίας υπέγραψε πρόσφατα το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, που προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 διεθνής συμφωνία μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και του Department of Teacher Education and School Research του University of Oslo - Norway. Πρόκειται για μια συνεργασία, η οποία καλύπτει τους τομείς της αγωγής και της εκπαίδευσης, καθώς και της εκπαιδευτικής έρευνας. Στόχος της συμφωνίας αυτής είναι η αμοιβαία επιστημονική αλληλεπίδραση, οι πολιτιστικές ανταλλαγές, η συνεργατική έρευνα, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Το Department of Teacher Education and School Research του University of Oslo -Norway λειτουργεί ένα από τα παλαιότερα (από το 1906) προγράμματα για εκπαίδευση διδασκόντων (Teacher Education), ενώ συνεργάζεται στρατηγικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Stanford University των ΗΠΑ.

Επιπλέον, υπογράφηκαν τον Νοέμβριο του 2015 τρείς ακόμη συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ και των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) τριών Πειραματικών Λυκείων της Αττικής. Πρόκειται για το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών και το Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων. Οι συμφωνίες καλύπτουν τους τομείς της εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης των φοιτητών στη διδασκαλία στα αντικείμενα των Οικονομικών Επιστημών και της Πληροφορικής, καθώς και της εκπαιδευτικής έρευνας στα αντικείμενα αυτά.

Την πρωτοβουλία για την υπογραφή των παραπάνω συμφωνιών είχε η Δρ Βασιλική Μπρίνια, πανεπιστημιακή υπότροφος του Τμήματος Πληροφορικής, σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Αποστολόπουλο.