Συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα το "Σκασιαρχείο"

Μετά από τέσσερα χρόνια συνεργασίας με την παιδαγωγική ομάδα "Το Σκασιαρχείο",
φέτος προγραμματίσαμε μια πιο εντατική επιμόρφωση στην παιδαγωγική Φρενέ,
η οποία θα πραγματοποιηθεί σε έξι συναντήσεις με τους φετινούς φοιτητές του Προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ανάρτηση στον ιστότοπο του Σκασιαρχείου.