Το ΟΠΑ Ξεκινά Το Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής Και Διδακτικής Επάρκειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ"

Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια Προγράμματος: Δρ. Βασιλική Μπρίνια

Το Πρόγραμμα ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, εστιάζεται στις Επιστήμες της Αγωγής και τη Διδακτική Πράξη και οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας-Πιστοποιητικό στις Επιστήμες της Αγωγής σύμφωνα με τον Ν.3848/2010. Το Πρόγραμμα είναι ετήσιας διάρκειας (2 εξάμηνα), απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές/τριες (7ου, 8ου εξαμήνου) και αποτελείται από τις ακόλουθες δυο ενότητες:

α. Παιδαγωγική επάρκεια

Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από συνολικά οκτώ (8) μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

β. Διδακτική επάρκεια

Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από ένα (1) μάθημα "Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία" (ΠΑΔ) που αναλύεται σε ένα πλέγμα διδακτικών δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών.

Βασικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών "Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας" του ΟΠΑ είναι η διάνοιξη ενός νέου επαγγελματικού ορίζοντα για τους αποφοίτους του ΟΠΑ, αυτόν της εκπαίδευσης με την κατάρτιση ικανών επιστημόνων-εκπαιδευτικών, που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες της Ελληνικής εκπαίδευσης.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Ανοίγονται νέες προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης των φοιτητών των Τμημάτων του ΟΠΑ, οι οποίοι θα έχουν λάβει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν.3848/12-5-2010 για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, επιτρέπει στους απόφοιτους όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, ύστερα από ορισμένη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξελιχτεί σε διοικητικό στέλεχος της εκπαίδευσης, δηλαδή σε διευθυντή σχολικής μονάδας, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, σχολικό σύμβουλο, μέντορα κ.λπ. Επιπλέον, το καινούργιο αναλυτικό πρόγραμμα του “νέου σχολείου” από το σχολικό έτος 2011-2012, προβλέπει οικονομική κατεύθυνση για το Γενικό Λύκειο. Αυτό σημαίνει ότι ενισχύονται τα οικονομικά μαθήματα στο νέο Λύκειο και οι εκπαιδευτικοί-οικονομολόγοι συμβάλλουν καθοριστικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 14, θα δημιουργηθεί Εθνικό Μητρώο φορέων άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειάζεται επιστημονική υποστήριξη αυτών των φορέων από στελέχη με εκπαιδευτική επάρκεια στον τομέα π.χ. της Οικονομίας, της Διοίκησης, της Πληροφορικής, των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων κ.λπ., ώστε να αποκτούν τα εχέγγυα για να εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο και να υλοποιούν αποτελεσματικά τα προγράμματα μάθησης στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων.

Επιπλέον, σε κάθε Δήμο (άρθρο 8) δημιουργείται τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και επιμορφωτικά προγράμματα για τη νέα γενιά και την τρίτη ηλικία. Επίσης, οι Δήμοι θα ιδρύσουν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και υπηρεσιακές Μονάδες Δια Βίου Μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και εκπαιδευτές που θα υλοποιήσουν με γνώση και εκπαιδευτική επάρκεια αυτές τις δραστηριότητες.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.