Το ΟΠΑ Συνεχίζει Και Φέτος Το Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής Και Διδακτικής Επάρκειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7ΟΥ ΚΑΙ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ

Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια Προγράμματος: Δρ. Βασιλική Μπρίνια

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 1 Σεπτεμβρίου 2012 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2012.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 15ης/3/2012.

Κατόπιν της προθεσμίας αυτής οι φοιτητές δεν θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση χορηγείται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτική βαθμολογία και
  2. Δυο φωτογραφίες αστυνομικής ταυτότητας με αναγραφή στην πίσω πλευρά: του ονόματος, επωνύμου, Τμήματος και αριθμού μητρώου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο ξεκίνησε το ακαδ. έτος 2011-2012, εστιάζεται στις Επιστήμες της Αγωγής και τη Διδακτική Πράξη. Οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας-Πιστοποιητικό στις Επιστήμες της Αγωγής σύμφωνα με τον Ν.3848/2010.

Το Πρόγραμμα είναι ετήσιας διάρκειας (2 εξάμηνα), το οποίο απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές/τριες (7ου, 8ου εξαμήνου), αποτελείται από τις ακόλουθες δυο ενότητες:

α. Παιδαγωγική επάρκεια

Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από συνολικά οκτώ (8) μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

β. Διδακτική επάρκεια

Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από ένα (1) μάθημα "Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία" (ΠΑΔ) που αναλύεται σε ένα πλέγμα διδακτικών δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών.

Βασικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών "Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας" του ΟΠΑ είναι η διάνοιξη ενός νέου επαγγελματικού ορίζοντα για τους αποφοίτους του ΟΠΑ, αυτόν της εκπαίδευσης με την κατάρτιση ικανών επιστημόνων-εκπαιδευτικών, που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες της Ελληνικής εκπαίδευσης.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.