25/5/2022: Έρευνα πεδίου στο Νομισματικό Μουσείο: Μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία

25/5/2022: Έρευνα πεδίου στο Νομισματικό Μουσείο:  Μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώθηκε, από την καθηγήτρια του μαθήματος «Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία» κα Μακρή Δήμητρα, η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας.  Η επίσκεψη αυτή, είχε στόχο την ξενάγηση των φοιτητών/τριών στο Μουσείο και την εξοικείωσή τους με την μέθοδο της έρευνας πεδίου, σε συνδυασμό με την εφαρμογή φύλλου εργασίας.  Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 25/05/2022 οι φοιτητές/τριες, στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και επισκέφτηκαν το μουσείο, κατά τις ώρες 11:30 με 14:00.

Αναλυτικότερα, με την άφιξη των φοιτητών/τριών στο Νομισματικό Μουσείο, έγινε εισαγωγή για τον χώρο και τι θα βιώσουν μέσα σε αυτόν. Στη συνέχεια, μοιράστηκε ένα φύλλο πληροφοριών, χωρίστηκαν οι φοιτητές/τριες σε δυάδες, για να μπορέσουν να εργαστούν στα φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας περιείχαν μικρές ασκήσεις συμπλήρωσης κενού, σχετικές με τις αίθουσες του μουσείου. Οι φοιτητές/τριες περιηγήθηκαν στον χώρο, αναζητούσαν πληροφορίες, παρατηρούσαν, μιλούσαν με τους υπεύθυνους, ώστε να φέρουν εις πέρας την βιωματική άσκηση. Η βιωματική αυτή εμπειρία κατέληξε σε συζήτηση σχετικά με το πώς οργανώνεται και υλοποιείται μια έρευνα πεδίου στις οικονομικές επιστήμες στο σχολείο.

Στο τέλος, η έρευνα πεδίου έκλεισε με συζήτηση με την υπεύθυνη επικοινωνίας και εκπαίδευσης του Νομισματικού Μουσείου.

Οι φοιτητές/τριες έμειναν ενθουσιασμένοι αρχικά από το ίδιο το Νομισματικό Μουσείο αλλά στη συνέχεια κι από τα αποτελέσματα της βιωματικής μάθησης και της εφαρμογής των φύλλων εργασίας, για την μελλοντική τους εκπαιδευτική-επαγγελματική πορεία.

Από τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ είναι να αναμορφώσουν και να βελτιώσουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές τους, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του γνωστικού τους αντικειμένου καθώς και να σχεδιάζουν βιωματικές δραστηριότητες μέσω της έρευνας πεδίου, οι οποίες προάγουν την αναθεώρηση του τρόπου σκέψης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών στην διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου.