Ζηνοβία Μεμμά

"Το Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ που επέλεξα να συμμετάσχω είναι σαν μια βουτιά στην θάλασσα της καρδιάς. Εστιάζει στην ποιότητα, στη δράση και όχι στην παθητικότητα, στον αρχιτέκτονα του μέλλοντος που είναι ο μαθητής, στη φαντασία που γεννάει η τέχνη, στη βιωματική διδασκαλία με πληθώρα και ποικιλία ερεθισμάτων καθώς και έκθεση σε σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές με στόχο τον μετασχηματισμό του πλαισίου αναφοράς. Μέσα από το Πρόγραμμα καλλιεργείται η κουλτούρα ότι η παιδεία είναι το βασικό όπλο στην φαρέτρα σου, που σε βοηθάει να επιτύχεις προσωπική οικοδόμηση πνεύματος, πειθαρχία, ικανότητα να φιλτράρεις αυτό που σου προσφέρεται. Με πολλά ερεθίσματα ξεκινάει η στενή επαφή με τον συναισθηματικό σου κόσμο. Η εκπαίδευση μέσα στο Πρόγραμμα λειτουργεί ως το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως και από το πέπλο του ψεύδους στην αποκάλυψη της προσωπικής αλήθειας. Είναι η στιγμή που γίνεται το νοητικό και ψυχοκοινωνικό άλμα στην εσωτερική ελευθερία. Ο καλός εκπαιδευτικός είναι πρωτίστως ένας καλός άνθρωπος. Οι επιλογές και ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου είναι η μοίρα του. Αυτή η επιλογή ένιωσα ότι με δικαίωσε. Αξίζει η διαδρομή, τολμήστε το!"

Πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΟΠΑ, Απόφοιτη του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης.