Συνεργασία με Τράπεζα Eurobank

Το ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη ανακοινώνει τη συνεργασία του με την Τράπεζα Eurobank για χορήγηση Υποτροφιών στους φοιτητές του, με κριτήριο την ακαδημαϊκή τους επίδοση κατά τη φοίτησή τους στο μεταπτυχιακό.

Το σχετικό πρόγραμμα Υποτροφιών φέρει τον τίτλο «Υποτροφία Eurobank» και θα υλοποιηθεί για τους φοιτητές των σειρών εισαγωγής 2022 και 2023, ενώ δύναται να συνεχιστεί  και στο μέλλον.

Υποψήφιοι για την απονομή της Υποτροφίας είναι όλοι οι φοιτητές του ΔΠΜΣ των σειρών εισαγωγής 2022 και 2023, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών που έχουν λάβει απαλλαγή από την καταβολή τελών φοίτησης βάσει του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21-07-2022).

Η Τράπεζα Eurobank, στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα χορηγεί 3 υποτροφίες συνολικού ποσού 5000€, ανά ακαδημαϊκή σειρά φοιτητών, σε ισάριθμους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος που θα πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα α΄ και β΄ εξαμήνου στην κανονική εξεταστική,

β) έχουν μέσο όρο βαθμολογίας, συνολικά στα μαθήματα α΄ και β΄ εξαμήνου, μεγαλύτερο ή ίσο του 7,5 (επτά και μισό) και

γ) έχουν εξοφλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων διδάκτρων του προγράμματος (αν δεν έχουν λάβει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21-07-2022).

Η κατανομή του ποσού θα γίνεται ως εξής:

α) 2.500€ στον πρώτο κατά σειρά κατάταξης φοιτητή.

β) 1.600€ στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης φοιτητή.

γ) 900€ στον τρίτο κατά σειρά κατάταξης φοιτητή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων φοιτητών ή σε περίπτωση που οι δικαιούχοι φοιτητές είναι λιγότεροι από τρεις, το ποσό θα ανακατανέμεται στον/ους δικαιούχο/ούχους με αναλογικό τρόπο.

Ευχαριστούμε θερμά την Τράπεζα Εurobank για τη στήριξή της.