Διδακτικό Προσωπικό

"Αυτοί που δίνουν καλή εκπαίδευση στα παιδιά, πρέπει να τιμώνται περισσότερο από εκείνους που τα γέννησαν, γιατί οι γονείς τους έδωσαν μόνο τη ζωή, οι παιδαγωγοί, όμως, την ικανότητα να ζουν καλά"

Αριστοτέλης


Μπρίνια Βασιλική

Η Δρ Βασιλική Μπρίνια είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκουσα του Τμήματος Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει δυο πτυχία (B. Sc.) στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών, πτυχίο Συμβουλευτικής, Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ενώ έχει εκπονήσει Μεταδιδακτορική Έρευνα (PostDoc) στη διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Έχει διατελέσει ειδικός εμπειρογνώμονας στο Υπουργείο Παιδείας σε θέματα οργανωτικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Διαθέτει μακρόχρονη διοικητική και διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Διδάσκει επί σειρά ετών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (από το 2005), καθώς και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση-Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (από το 2008), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (από το 2011), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2014) και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Έχει, επίσης, διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Το 2010 με εντολή της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε με καινοτομίες στα πρότυπα του Teacher Education Program του Harvard School of Education και Stanford Graduate School of Education, ως διδάσκουσα και επιστημονική υπεύθυνη, το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης το οποίο είναι το πρώτο πιστοποιημένο στο είδος του πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας (2013) στην Ελλάδα σε επίπεδο Α.Ε.Ι. (ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β' 689/26-3-13).

Έχει εκτεταμένη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει  συγγράψει 145 επιστημονικές εργασίες (είτε ως μοναδική συγγραφέας, είτε με συ-συγγραφείς) από τις οποίες 70 έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα των κριτών ενώ έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών της σε διάφορα διεθνή και εγχώρια επιστημονικά συνέδρια. Είναι συγγραφέας πέντε μονογραφιών-συγγραμμάτων και δυο κεφαλαίων σε δυο συλλογικούς τόμους.

Συμμετέχει ενεργά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως μέλος συντακτικών επιτροπών σε διεθνή και ελληνικά  επιστημονικά περιοδικά με σύστημα  κριτών. Συγκεκριμένα είναι:
Editor-in-Chief, Journal of Education and Teaching Methodology, NADIA, Australia και Associate Editor του περιοδικού International Journal of Education Economics and Development-(Inderscience, UK) ενώ είναι επιστημονικό μέλος στο Editorial Advisory Board σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές όπως: Educational Studies (Taylor&Francis), International Journal of Educational Management (Emerald, UK), Journal of Applied Research in Higher Education (Emerald, UK), Higher Education, Skills and Work-Based Learning (Emerald, UK), Quality in Education, (Emerald, UK), International Journal of Teaching and Case Studies (Inderscience, UK), International Journal of Management in Education (Inderscience, UK), International Journal of Higher Education and Sustainability (Inderscience, UK), International Journal of Happiness and Development, (Inderscience, UK), International Journal of Business and Management (Asian Institute of Research), Education Quarterly Reviews (Asian Institute of Research), Sustainability (MDPI).


Ανδρούτσος Αθανάσιος

Είναι Λέκτορας στο Πρόγραμμα Σπουδών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, μέλος ΕΔΙΠ στο τμ. Πληροφορικής του Ο.Π.Α. Η έρευνά του είναι στα πεδία των οικονομικών των δικτύων, των πληροφοριακών συστημάτων και της εκπαίδευσης. Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής ενώ κατέχει επίσης μεταπτυχιακές ειδικεύσεις στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και στα Οικονομικά από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α. Το 2009 αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Ο.Π.Α. στα Οικονομικά των Δικτύων.


Κουτρούμπα Κωνσταντίνα

Η Κωνσταντίνα Κουτρούμπα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγικά-Διδακτική». Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της στα Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καθώς και το δημοσιευμένο της έργο εστιάζονται στη μελέτη των παραγόντων αποτελεσματικής μάθησης και διδασκαλίας στη σχολική τάξη και ιδιαίτερα στη διερεύνηση και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών με στόχο τη γνωστική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου-μαθητή. Επίσης, μελετά τις στρατηγικές ενίσχυσης της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού σε ό,τι αφορά στην παιδαγωγική και διδακτική του επάρκεια.


Λαζαράκου Ελισσάβετ

Η Ελισσάβετ Λαζαράκου είναι επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα δημοτικης εκπαιδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας. Είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ε.Α.Π. στην εκπαίδευση ενηλίκων ενώ  έχει υπηρετήσει αρκετά χρονια ως σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικός σε σχολεία της δημόσιας και ιδιωτικής Δημοτικής Εκπαίδευσης.


Ρουσσάκης Ιωάννης

Ο Γιάννης Ρουσσάκης είναι επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικής στο τμήμα δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου και στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά (Πανεπιστήμιο Κρήτης), μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Διετούς Επιμόρφωσης, και είναι διδάκτορας Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1990-2017) και στο διάστημα αυτό εργάστηκε σε Δημοτικά Σχολεία των Χανίων, του Πειραιά και της Αθήνας αλλά και ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από το 2014 έως το 2017 υπηρέτησε ως Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής όπου, μεταξύ άλλων, ήταν Επιστημονικά Υπεύθυνος, για το «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» και την «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», και Συντονιστής της Μονάδας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά καθώς και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους. Ασχολείται ερευνητικά και γράφει για ζητήματα συγκριτικής παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής πολιτικής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ποιότητας στην εκπαίδευση, αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και παιδαγωγικών εφαρμογών στο σχολικό περιβάλλον.


Μακρή Δήμητρα

Η Δρ Δήμητρα Μακρή εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ80-Οικονομίας, καθώς και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει μακροχρόνια διδακτική και διοικητική εμπειρία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει πτυχίο στην Οικιακή Οικονομία (Ελλάδα), πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στις «Επιστήμες της Αγωγής» (Γαλλία), πτυχίο στη Γαλλική Φιλολογία (Γαλλία). Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού με θέμα «Διαπολιτισμικές κοινωνίες και μεταβολές στην Ευρώπη - Ευρωπαϊκές Σπουδές» (Γαλλία). Έχει λάβει με άριστα διδακτορικό και μεταδιδακτορικό δίπλωμα στην Ψυχολογία (Γαλλία) καθώς και διδακτορικό δίπλωμα στη Γαλλική Φιλολογία (Γαλλία). Έχει συνεργαστεί σε ευρωπαϊκά και σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στο εξωτερικό (Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία), ενώ παράλληλα έχει γράψει άρθρα, μελέτες και βιβλία.