Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων ορκωμοσίας εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Σεπτεμβρίου 2018  και  δεν  έχουν  υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.

Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να  προσκομίσουν

  1. Αίτηση Ορκωμοσίας (έντυπο από τη Γραμματεία)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο από τη Γραμματεία)
  3. Παράβολο (15 ευρώ) από το Ταμείο του Οικονομικού Πανεπιστημίου για την έκδοση Περγαμηνής
  4. Παράδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/φοιτητικού εισιτηρίου
  5. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (έντυπο από τη Γραμματεία)

Από τη Γραμματεία

            Αθήνα , 17 Οκτωβρίου 2018