ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Σεπτεμβρίου 2017  και  δεν  έχουν  υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.
Για την αίτηση ορκωμοσίας απαιτούνται:
 

  1. Αίτηση Ορκωμοσίας (έντυπο από τη Γραμματεία)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο από τη Γραμματεία)
  3. Παράβολο (15 ευρώ) από το Ταμείο του Οικονομικού Πανεπιστημίου για την έκδοση Περγαμηνής
  4. Παράδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/φοιτητικού εισιτηρίου
  5. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (έντυπο από τη Γραμματεία)

 

Από τη Γραμματεία
 
      Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017