ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ Χ. ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1Η:

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

- Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 –

Τα μαθήματα στο Εμπορικό ΙΙ από 27/2 θα διεξάγονται ως εξής: 

- Τρίτη, 15.00-17.00, αιθ. Δεριγνύ (η ζώνη 17.00-19.00,  αιθ.Χ, καταργείται)

- Παρασκευή, 17.00-19.00, αιθ.Χ (ως έχει

 Η προσέλευση των φοιτητών στο μάθημα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη. 

 Η διδάσκουσα 

Χ. Ταρνανίδου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2Η:

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ 24/4

- Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 –

Την Τρίτη 24/4, αμέσως μετά το μάθημα της ζώνης 15.00-17.00 (αιθ.Δεριγνύ), θα διεξαχθεί πρόσθετο μάθημα στις 17.00-19.00, στην αιθ. Χημείο. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα διεξαχθεί γραπτή εξέταση (πρόοδος). 

Η ύλη της προόδου θα προετοιμαστεί κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων που θα γίνουν μέχρι την 24/4. 

 Η διδάσκουσα 

Χ.Ταρνανίδου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3Η:

ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6/3

- Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 –

Το μάθημα στο Εμπορικό ΙΙ την Τρίτη 6/3 (15.00-17.00, αιθ.Δεριγν.) δε θα διεξαχθεί λόγω νόμιμης άδειας της διδάσκουσας (συμμετοχή σε συνέδριο στο εξωτερικό). 

Θα λάβετε εντός της επόμενης εβδομάδος ενημέρωση για την αναπλήρωσή του. 

Από τη διδάσκουσα 

Χ.Ταρνανίδου