ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GLOBAL ENTREPRENEUR

Πρακτική Άσκηση σε Startups του Εξωτερικού: 
Χειμερινό Εξάμηνο Aκαδ. Έτους 2017 - 2018

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε Startups του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος Global Entrepreneur της AIESEC ΟΠΑ, κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018.
 
Για να αναγνωριστεί η Πρακτική τους από το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, δείτε τους εδώ
 
 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 18/11 
 
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
 
 - Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος στην AIESEC ΟΠΑ.
Αίτηση Ενδιαφέροντος: https://goo.gl/Yi9twL
 
- Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 2ο έτος Ακαδημαϊκών Σπουδών.
 
 - Οι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια ( skills, background) της θέσης συμμετοχής.
 
 - Οι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός τους. 
 
 
Η Πρακτική Άσκηση σε Startups Global Entrepreneur περιλαμβάνει: 
 
- Ένα σεμινάριο προετοιμασίας από την AIESEC ΟΠΑ και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ ( http://www.mke.aueb.gr/ ).
 
 - Συνέντευξη από την ΑIESEC ΟΠΑ 
 
- Συνέντευξη από τη Startup 
 
- Κάλυψη των εξόδων διαμονής από την AIESEC της χώρας υποδοχής
 
- Support system κατά τη διάρκεια του προγράμματος από την AIESEC της χώρας υποδοχής. 
 
- Σεμινάριο ένταξης και προσαρμογής στη χώρα υποδοχής. 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την AIESEC ΟΠΑ:
 
 Email: aiesec.athens@aiesec.net 
Τηλέφωνο: +30 210 8203739