Απασχόληση και Διεθνής Κινητικότητα - Ενημερωτική Εκδήλωση