ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ