ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
 
 • Ημερομηνία Απόφασης Συγκλήτου ΟΠΑ:  3η Συνεδρίαση/7-4-2016.
 • Ημερομηνία απόφασης Συνέλευσης Τμήματος ΟΔΕ
για ορισμό γνωστικού αντικειμένου:            8η/2015-16/27-6-2016
 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης:   Αριθμ. 5098/ΦΕΚ 922-28-9-2016 τ. Γ΄.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 5-12-2016
 • Κωδικός Ανάρτησης θέσης στο Απέλλα:  00001555755
Υποψηφιότητες:
1. ΗΛΙΑΣ  ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ του Κων/νου,   
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΙΣΜΥΡΛΗΣ του Χριστόδουλου, 
3. ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΛΗΣ του Αλκιβιάδη, 
4. ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ζώη,
5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒΔΟΥΛΑΣ του Ευαγγέλου,
6. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  Γ.  ΡΗΓΑΤΟΣ του Γεωργίου,
7. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, 
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΤΣΙΟΣ του Σωτηρίου
9. ΑΡΕΤΗ ΓΚΥΠΑΛΗ του Σπυρίδωνος ,
 
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Ενδεκαμελούς Εκλεκτορικού Σώματος: 7η/2016-17/3-5-2017
 
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Πανηγυράκης Γεώργιος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 2. Παπαδάκης Βασίλειος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 3. Ιωαννίδης Αντώνιος, Επίκ. Καθηγητής με Μονιμότητα, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 4. Κυριακίδου Ολυμπία, Επίκ. Καθηγητής με Μονιμότητα, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 5. Σαλαβού Ελένη, Επίκ. Καθηγητής με Μονιμότητα, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Σόντερκβιστ Κλας-Έρικ, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 2. Βακόλα Μαρία, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Μ&Ε.
 3. Νικολάου Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 4. Χυτήρης Λεωνίδας, Καθηγητής, ΠΑ.ΠΕΙ., Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Ο.Δ.Ε.
 5. Δημητριάδη Ζωή, Καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 6. Καλογήρου Ιωάννης, Καθηγητής, Ε.Μ.Π., Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Μαρούδας Λεωνίδας, Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών, Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 2. Νικολαΐδης Χρήστος, Καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
 3. Bουδούρη Ειρήνη, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 4. Κωνσταντόπουλος Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Παν/μιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 5. Σαρρή Αικατερίνη, Καθηγητής, ΠΑ. ΜΑΚ., Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Μακρυδημήτρης Αντώνιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 2. Πολλάλης Ιωάννης, Καθηγητής, ΠΑ.ΠΕΙ., Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.
 3. Βούζας Φώτιος, Αναπλ. Καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ.
 4. Κωνσταντέλου Αναστασία, Αναπλ. Καθηγητής, Παν/μιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.
 5. Μπιτζένης Αριστείδης, Καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ., Σχολή Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
 6. Μπουραντάς Δημήτριος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΔΕΤ.
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους:  7η/2016-17/3-5-2017.
 
Πρόεδρος εκλεκτορικού σώματος:  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλεκτορικού σώματος:  ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής
Γραμματέας εκλεκτορικού σώματος:  ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, Προϊσταμένη Γραμματείας
Αναπληρώτρια Γραμματέας εκλεκτορικού σώματος:  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας.
 
Ημερομηνία συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τη συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 12 Μαΐου 2017.
 
 
 • Η σύνθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έχει ως εξής:
 
1. Παπαδάκης Βασίλειος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ με γνωστικό αντικείμενο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΦΕΚ 1009/6-12-2007 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)
2. Δημητριάδη Ζωή, Καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα ΟΔΕ με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ» (ΦΕΚ 717/4-8-2008 τ. Γ΄.)
3. Χυτήρης Λεωνίδας, Καθηγητής, ΠΑ.ΠΕΙ., Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Ο.Δ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ» (ΦΕΚ 178/9/8/2002τ. Ν.Π.Δ.Δ.)
 • Πρόεδρος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Παπαδάκης Βασίλης, Καθηγητής.
 • Ημερομηνία κατάθεσης της Εισηγητικής Έκθεσης για πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 1622/7-6-2017
 • Ημερομηνία Κοινής Συνεδρίασης της 13ης Συνέλευσης και του εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: 23-6-2017
 • Ονοματεπώνυμο Εκλεγέντος: ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
 • Μέλη εκλεκτορικού σώματος:  11 μέλη ΔΕΠ
 • Αριθμός παρόντων μελών του εκλεκτορικού σώματος: 10 μέλη ΔΕΠ
 • Αριθμός απόντων μελών του εκλεκτορικού σώματος: 1 μέλος ΔΕΠ
 • ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ :11 Μέλη ΔΕΠ
 • ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 10 μέλη ΔΕΠ,
 • ΑΠΟΝΤΕΣ : 1 μέλος ΔΕΠ,
 • ΥΠΕΡ του κ. ΗΛΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΗ: 10 ψήφοι
 • ΚΑΤΑ του κ. ΗΛΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΗ: 0 ψήφοι
 • ΛΕΥΚΑ : 0 ψήφοι