ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ

Σας ενημερώνουμε οτι μόνο για την Πέμπτη 29/8/2019, οι ώρες γραφείου της εξεταστικής Σεπτεμβρίου για τον κ. Κωνσταντίνο Καραμάνη, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Απο την Γραμματεία