Πρόσκληση για τη δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κου Βουρλούμη Σταύρου