Πρόσκληση για τη δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του κου Χάλκου Γεωργίου