Πρόσκληση σε ερευνητικό σεμινάριο Διακεκριμένου Καθηγητή Gerald Ferris