ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Για να ενημερωθείτε για τις ώρες γραφείου των καθηγητών κατα την διάρκεια της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2017 πατήστε εδώ.